• Customer Supports & Sells

    (+257) 22-27-82-18

  • Opening Times

    Mon - Fri 07.00 - 18.00

Les provinces du Nord : Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga

Coopératives

Station de Depulpage et Lavage (SDL)

Localisation:Province-commune-colline

Anné de création

Anné des activités SDL

1

KANURATUBONE

RUKUNGERI

MUYINGA-Giteranyi-RUKUNGERI

2010

2013

2

COCAKI KUNDIKAWA

KIYANZA

KIRUNDO-kirundo- kiyanza

2011

2013

3

DOHORERABARIMYI

KAZIBAZIBA

KAYANZA-kabarore- Magana

2010

2013

4

KAZOZA N'IKAWA

MPEMBA

KAYANZA-Matongo-Mpemba

2007

2012

5

DUSANGIRIJAMBO

MARURI

KAYANZA-Kayanza- Maruri

207

2012

6

MAJAMBERE N'IKAWA

KARUBERA

NGOZI-Mwumba-Karubera

2009

2013

7

NKAMWA YACU

WINGOMA

MUYINGA- Butihinda-Wingoma

2011

2011

8

RYOHOR'IKAWA

RUTOBO

NGOZI-Kiremba-Rutobo

2012

2015

9

SHIRIMBER'IKAWA

MUGENDE

NGOZI- Nyamurenza-Mugende

2010

2013

10

TWARANYUZWE

KAVUMU

KAYANZA-kayanza- kavumu

2013

2015

11

TWUNGURANE

GIHOME

KIRUNDO-Ntega-Gihome

2009

2014

12

UBWIZA BW'IKAWA

RUHORORO

KAYANZA-Kabarore-Ruhororo

2009

2011

13

YAGIKAWA

RWIRI

KAYANZA-Matongo-Munyinya

2007

2014

14

TUVUGIRIKAWA

KIRIMBA-MURARANKONA

Ngozi- Busiga-Kirimba

 

2016